Güneşin Sofrasında Söylediğim Şiirler (Toplu Şiirler 1960 - 2008) Koza Yayın

"GÜNEŞİN SOFRASINDA” SÖYLEDİĞİM ŞİİRLER (Toplu Şiirler 1960 - 2008)

M. Güner Demiray, şiirlerini, matematiksel bir kurguyu temel alarak yazmıştır. Sözcüklerin dizeler içine yerleştirilmesinde büyük çaba harcadığı gibi, dizelerin de şiirin bütünü içine yerleştirilmesinde büyük çaba harcamıştır. Sözcüklerin ses uyumuna da özen göstermiştir.

Şiir yazmadığı, yazamadığı zaman kendisini yarım insan gibi duyumsadığını belirten şair, şiiriyle ile ilgili olarak şunları söylüyor:

"Ben de tüm antenlerim seferber ederek bu hormonlu yüz yıla muhalif rüzgârlarımı estiriyorum şiirlerimle. Sancılı coğrafyalarda acıların tanıklığını yapıyor, insan kalarak yaşamanın bir görev olduğunu, evrensel ve ulusal değerlerin ölmeyeceğini haykırmaya çalışıyorum.”

Şair M. Güner Demiray, bir ömür emek verdiği şiir bahçesini bu eserle sizlerin dolaşmasına açıyor…

 

M. Güner DEMİRAY

606 sayfa

13 x 19 cm