100 orjinal, faturalı ürün

 

  RENKLİ ÜRÜNLERFAWORİ MIX RENK MAKİNESİ İLE RENKLENDİRİLİP GÖNDERİLDİĞİ İÇİN İADE KABULEDİLMEZ.  


ÜRÜN TANIMI 

Silikonlu, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı matgörünümlü son kat dış cephe boyasıdır


ÖZELLİKLERİ 

Uygulandığı yüzeylere üstünaderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına ve hava kirliliğine,güneşışınlarına dayanıklıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeylerde oluşan nemindışarı çıkmasınısağlar. Uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayıkolay sürülür. 


UYGULANACAK YÜZEYLER 

Sıva, serpme sıva, tarakmozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, renginikaybetmişkendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir


UYGULAMA 

Uygulama yapılacak yüzeyinsağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmasıgerekmektedir. Varsaher türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton,brütbeton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıvatanecikleri yüzeyden raspaveya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyseyüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır.Uygun astar uygulandıktan sonra boyaişlemine geçilmelidir. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arasıuygulama yapılmasıönerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiyeedilir.Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°Cile +30°C arasındaolması ve her türlü yağış, çiğ ve dondan korunmasıgerekmektedir.Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no’lu İnşaat Genel TeknikŞartnamesi ’ne uygun yapılan alt yapıyüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.


UYARILAR 

İlk defa boyanacak çimentoesaslı yüzeyler için Fawori Dış Cephe Macunu’na, ağırlığının %20’si kadartazebeyaz/gri çimento + su karışımı (boza kıvamında) ilave edilerekkarıştırılmalıdır. Oluşturulankarışım nemlendirilip temizliği yapılmışsıva/beton yüzeylere direkt uygulanmalıdır Eski boyalıyüzeylerde macunuygulaması yapılacaksa ham sıvalı yüzeye ulaşmak için yüzeyde sıkçaçentiklemeişlemi yapılmalıdır. Kullanıma hazır macunlar çatlama ve çökmeyapmaması için maksimum 1 mmkalınlığında uygulanmalıdır.0-3 mm yüzey tesviye vedüzeltme için Stako 0 uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kgSukullanılması önerilir.3-10 mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stakouygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kg Sukullanılması önerilir.5-40mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stako Plus uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kgLateks + 4 kgSu kullanılması önerilir.Çatlak uygulaması bir doğru boyuncailerliyorsa o doğru boyunca 10 cm genişliğinde, yoğun çatlaklarvarsa tüm yüzeyboyunca ek yerlerinde 10 cm bini yapılarak donatı filesi uygulanmalıdır. Donatıfilesiuygulama yapılacak yüzey düzeltme ve tesviye malzeme toplam kalınlığının1/3’ü kadar dış yüzeyeyakın şekilde uygulanmalıdır.Özellikle çimento esaslıyüzey düzeltme ve tamir macunları uygulamasından, son kat boyaya kadargeçensürede yüzeyler aşırı çiğ ve yağıştan korunmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde beyazkusmalaroluşacaktır. Böyle bir görüntüde, yüzey bir araç yıkama fırçası ilenemlendirilerek 1 ölçek Disboxan451 + 1 ölçek Su karışımı yüzeyeuygulanmalıdır. 


Havasız (Airless) Püskürtmede 

Basınç :140 barMeme Açısı :50 °CMeme Ölçüsü (inch) : 0.019”-0.021”İnceltme : %5 


İNCELTME 

Fırça ve rulo ileuygulamalarda, en fazla %15, püskürtme ile yapılacak uygulamalarda en fazla%5oranında temiz su ile inceltilmelidir. Oluşabilecek renk tonufarklılıklarının önüne geçmek için kullanılantüm ürünlerin aynı orandainceltilmesi gerekmektedir.


KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de) 

Dokunma kuruması : 1-2saatAstar ve katlar arası kuruma : 6-8 saatSon kuruma : 24 saat 


SARFİYAT 

Uygulama yapılacak yüzeyincinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-10 m²arasındaalan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışmasıyapılmalıdır


DEPOLAMA 

Açılmamış ambalajında, serinve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yılsaklanabilir.Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.