Arıtma Tuzu Sodyum Bisülfat

Kimyasal formülü NaHSO 4  olan sodyum bisülfat, diğer bir adı sodyum hidrojen sülfat olan kokusuz, inci beyazı renge sahi,suda iyi çözünen bu kimyasal madde asit tuz karakterlidir. Kuru halde iken güvenli bir şekilde nakledilebilir ve depolanabilir. Susuz formu higroskopiktir. Sodyum bisülfat suda hidroliz olarak asidik çözelti verir.Bu asit çözeltileri aşındırıcıdırlar ve metaller üzerinde korozif etkilere sahiptirler.

Üretim ve Reaksiyonları


Üretim yöntemlerinden biri stokiyometrik miktardaki sodyum hidroksit ve sülfürik asit karışımının reaksiyonuna dayanır. İki eşdeğer asit ve bir eşdeğer baz kullanılması ile sodyum bisülfat ve su oluşur.

NaOH + H2SO4 ? NaHSO4 + H2O

Diğer bir üretim yöntemi ise sodyum klorür (tuz) ve sülfürik asit arasında gerçekleşen reaksiyondur. Yüksek sıcaklıkta gerçekleşen bu reaksiyon sonucunda sodyum bisülfat ve hidrojen klorür gazı oluşur.

NaCl + H2SO4 ? NaHSO4 + HCl

Sodyum bisülfat yavaşça ısıtılırsa suyunu kaybederek sodyum pirosülfata dönüşür.

2NaHSO4 ? Na2S2O7 + H2O

Eğer ısıtma yüksek sıcaklıklarda yapılırsa sodyum sülfat ve kükürt trioksit oluşur.

2NaHSO4 ? Na2SO4 + SO3 + H2O

Kullanım Alanları

Kimya
Sodyum bi sülfat bu sektörde ph düşürücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak kullanılmaktadır.

Su
Yüzme havuzları dahil olmak üzere etkin klorlama için suyun ph'nın düşürülmesinde kullanılmaktadır.

Yem
Sodyum bisülfat bu sektörde evcil hayvan yemleri dahil olmak üzere bir yem katkısı olarak kullanılmaktadır.

Temizlik
Mücevherat yapımında, sodyum bi sülfat ısıtmadan sonra oluşan oksidasyon katmanının temizlenmesi için kullanılabilmektedir.

Tekstil

Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında antiklor ve boyamada sabitleştirici olarak.kullanılmaktadır.

Diğer
Birçok sektörde antiseptik olarak kullanılabilmekte olup,deri sanayinde depilatör olarak kozmetik sektöründe dezenfektan olarak ve diğer bir çok alanda farklı kullanım alanı bulabilmektedir.