Agat (Akik) Taşının Faydaları ve Özellikleri

Kuvars taşlar gurubuna ait olan akik taşı "Ölümsüz taş" ve "Yemen taşı" olarakta adlandırılır. İlk kez neolitik çağda keşfedilen akik taşı tarih boyunca pek çok millet tarafından şifa getirmesi amacıyla kullanılmıştır. Akik taşı geçmiş yıllardan günümüze kadar varlığı ve değerini korumuştur.
Görüntüsü bakımından da ilgi çekici bir taş olan akik, birbirine paralel olarak uzanan renkli çizgilerden oluşur.

Pek çok medeniyetin farklı anlamlar yüklediği bir taş olan akik taşı Müslümanlarca nazardan korunmak için kullanılmıştır. Çok eski bir medeniyet olan Babiller ise akik taşının kötü enerjiyi yok etmek adına kullanmışlardır.