·Doğru Yanlış Soruları

·Eşleştirme Soruları

·Boşluk Doldurma Soruları

·Açık Uçlu Sorular

·Çoktan Seçmeli Sorular

·Ünite Değerlendirme Soruları