Xps Levha

ISI İLETKENLİK KATSAYISI

Isı iletkenlik katsayısı, yalıtım malzemesinin birbirine dik 1 metre mesafedeki, 1 m2’lik yüzey,arasından, sıcaklık farkı (Δt) 1°C olduğunda geçen ısı miktarıdır. Birimi W/mK’dir. Bu değer ısı yalıtım malzemelerinin en önemli özelliğidir.Bir malzemenin, ısı yalıtım malzemesi olması içinısı iletkenlik katsayısının 0,065 W/mK’den daha küçük olması gerekir (ISO ve CEN Standartları).Yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı ne kadar küçük ise, ısı geçişine karşı o oranda yüksek bir direnç gösterir. ODE Isıpan çeşitli yüzey özellikleriyle 0,030-0,038 W/mK ısı iletkenlik katsayısına sahiptir


BASMA DAYANIMI XPS

Isı yalıtım levhalarının, gezilen teras çatılar ve döşemeler gibi üzerine yük gelen uygulamalarda ve otopark gibi hareketli yüke maruz kalan yerlerde rahatlıkla kullanılabilmesi için yüksek basma dayanımına sahip olması gerekir. kPa cinsinden ifade edilir. ODE Isıpan 50 mm DT PRM500’ün, TS EN 13164’e göre %10 deformasyonla minimum basma dayanımı 500 kPa’dır


SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ KATSAYISI

Isı geçişinde görülen denge oluşturma isteği,kısmi buhar basıncı için de geçerlidir. Su buharı basıncı, basıncın yüksek olduğu ortamdan, az olduğu ortama doğru ilerleme eğilimindedir. Her malzeme, ısı geçişinde olduğu gibi, kalınlıklarına bağlı olarak su buharı geçişine karşı koyar.Malzemelerin gösterdikleri bu direncin, havanın buhar difüzyon direncine olan oranına, su buharı difüzyon direnç katsayısı denir. Oran olduğu için birimi yoktur. ODE Isıpan, yoğuşmayı önleyen ancak nefes almaya izin veren, μ=100 değerinde, optimum su buharı difüzyon direnç katsayısına sahiptir.


HACİMCE SU EMME

Tam daldırma metodu ile uzun süre su içerisinde bekletilen malzemeler, daha sonra hacimce emdikleri su miktarına bakılarak değerlendirilir. ODE Isıpan, kapalı gözeneklidir ve TS EN11364’e göre WL (T) 0,7 sınıfında yer almaktadır.


YANGIN SINIFI

Yangın sınıfı, malzemenin aleve ve yanmaya karşı dayanımını gösteren bir özelliktir. ODE Isıpan, TS EN 13501-1 standardına göre E sınıfı malzemeler grubunda yer almaktadır.


KULLANIM SICAKLIĞI

Isı yalıtım malzemesinin güvenle uygulanabilmesi için, hangi sıcaklık aralığında kullanıma elverişli olduğu bilinmelidir. ODE Isıpan, -50 °C ile +75°C arasında özelliklerini kaybetmeden rahatlıkla kullanılabilir.