Mustafa Özgen , Recep Tuzcu , Arş. Gör. M. Raşit Akpınar

İMAM MÂTÜRÎDÎ VE MÂTÜRÎDÎ DÜŞÜNCE

Türkiye'de yapılan Mâturîdî ve Mâturîdîlik araştırmaları sorunları büyük Mütehid Ebû Mansûr el-Mâturîdî,
 Mâturîdî düşüncenin gelişimi ve evrenselliği mezhep kurucusu olarak İmam Mâturîdî literatürde hak ettiği ilgiyi göremeyen bir alim: İmam Mâturîdî