Günümüz teknolojisinde üretilen şömine hazneleri ısıtmaya  yönelik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak üretilmiştir.Hazneler yana açılır kapaklı ve Giyotin(asansör cam kapak) kapaklı olarak 

İki  çeşittir. Asansör cam kapaklı şömine hazneleri açık ve kapalı olarak kullanılabilir. Şömine hazneleri  her havaşartında açık yanma garantisi vermektedir.

• Çalışma özellikleri: ürünlerimiz sadece odun yakmak içintasarlanmıştır. Meşe, gürgen ,kayın sert ağaçlar yumuşak ağaçlara göre tercihedilir, (kavak ,söğüt vb.) çok şiddetli olarak yandıklarından reçinelilertavsiye edilmez. Sadece nem oranı %20’nin altında olan kuru ağaç kullanın bununanlamı (kesildikten sonra kapalı ve iyi havalandırılan bir yerde bekletilmesigerekir. Yeni kesilmiş ağacın verimi daha düşüktür ve daha çok katranoluşmasına neden olur.

• Kullanılması yasaklanmış yakıtlar: Sert mineral yakıtlarörnek kömür vb. tuzlu ortamda bekletilmiş ağaçlar yakmayı kolaylaştırmak içinyağ alkol akaryakıt gibi kimyasal madde ve sıvıların kullanılması kesinlikleyasaktır.

•Haznelerimizin iç parçaları demonte olup taşıma kolaylığısağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde tren rayları gibi birbirini itelemez,böylece hazne ömrü uzun olur ve yıpranan parçayı değiştirme kolaylığı sağlar.

 

• ÖNEMLİ UYARI:

Şömineyi çok aşrı derecede odun doldurmak tehlikelidir. Çalısarmaşık dalı, plastik ürünler, çöp atıkları vb. ve yakılmamalıdır.

• Gücün belirlenmesi (kw):Gerekli gücün tam olarakhesaplanmasını sağlayan kesin bir kural yoktur. Bu güç ısıtılacak hacme bağlıolup aynı zamanda büyük ölçüde izalasyonla da ilgilidir. Ortama uygum olarakizole edilmiş bir oda için gerekli kalori her metre küp hacim için 40 kcal/holur (dış hava sıcaklığı 0 derece ise)

1 kw 860 kcal/h olduğuna göre 50 W/metre küp değerinde birkalorifik güç elde etmiş oluruz.

İzole edilmiş bir evde 150 metre küp (10x6x2.5 m) hacimdebir odayı ısıtmak isterseniz size 150 metre küp x 50 w /metre küp =7.500 w veya7.5 kw grekecektir. Ana ısıtma kaynağı olarak 10 kw’lik bir şömine haznesiyeterli olacaktır.