Analog TV Dijital TV yayınları(DVB-T) yayınları(UKW/ VHF: adjustable max. 32 dB
UHF: adjustable max. 36 dB)
Radyo yaynlarını almaya uyumlu,
36 dB sinyal güçlendirme.
Frekans aralığı: 40 – 230, 450 – 860 MHz.,
direkt beslemeli, genişbant yükseltici.

www.entegrabilisim.com