Çevre Sağlığı 2 CİLT Set Palme Kitabevi

Çağatay Güler

Akademik Kitaplar – Palme Kitabevi

Sağlık

TIP

Palme Kitabevi

Çevre Sağlığı

Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla

2 CİLT Set

 

Bu kitap başta halk sağlıkçılar olmak üzere hekim ve çevre sağlığı teknisyenleriyle, çevre mühendislerinin bütünleyici halk sağlığı bilgi gereksinimleri göz önünde tutularak hazırlanmıştır.