Bu    kitap    40 yıldan fazla süren bir ilgi ve birikimin ürünüdür. Yazılmasında "dil" denen "olgu"nun, bâzı dillerde nasıl ele alınıp öğretildiği göz önünde bulundurulmuştur. Dilbilgisi, mâden suyunda erimiş hâldeki mâden gibi sunulmaktadır.  

Öğrenimi aksatmamak, güçleştirmemek için, tedrîc konusuna bilhassa dikkat edilmiştir; seviye tedrîcen yükseltilmiştir.  

Her derste sâdece 1 konuya odaklanılmış, o konuyla ilgili tamamlayıcı bilgiler de verilmiştir.  

Dil öğrenilirken, görme özürlünün ilerlemesi gibi gitmek tavsiye edilir: bir adım sağlam basılıp beden iyice yerleştikten sonra, diğer adım atılır. Bir konu, mümkünse % 100 öğrenildikten sonra ötekine geçilmelidir. Bunu da, alıştırmaların hepsini yapmak sağlayacaktır.  

Kitap, alıştırmalar yapılarak, sindirilerek bitirildiğinde, Arapça'nın yapısı kavranılmış, iyi bir seviyeye gelinmiş olacaktır.  

Ülkemizdeki İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Orta Okullarının yanı sıra pek çok yabancı dil kursunda kaynak eser olarak okutulan ARAPÇAYI ÖĞRETEN KİTAP, içeriği geliştirilmiş ve güncellenmiş olarak 24.baskısıyla AKDEM Yayınlarınca yeniden hazırlandı.  

Renkli içeriği, zenginleştirilmiş görselleri, pratik uygulamaları ve kolay öğrenim teknikleri ile hazırlanan eser, yıllar boyunca özellikle hiçbir Arapça temeli olmadan yabancı dil öğrenimine başlayanlar tarafından sıklıkla tercih edildi.   

Okul ve kurslarda verilen Arapça eğitimlerini en anlaşılır ve en kolaylaştırılmış şekilde desteklemek, bireysel olarak Arapça öğrenme sürecine dahil olmak, Arapça eğitimi sürecinde motivasyon ve özgüven kazanmak isteyenler için temel kaynak eser olarak hazırlanan bu kitaptan sizler de en hızlı şekilde Arapça öğrenmeye başlayabilirsiniz.