Yazısına da yazgısına da riyakârca kayıtsız kalınan bir coğrafyanın “uzaktan seslenen” şairi Necat Çavuş, Amerika’da.

Bush gelmiş, Obama gitmiş ne var ki Amerika hep güncel...

Aynı Amerika zira;

 hârikulade trampınvizörden gösterdiği

“Altına Hücum” Amerikası ile TrumpAmerikası.

Necat Çavuş’un kaleminden (İngilizce çevirisiyle birlikte sunulan)bir protesto, bir reaksiyon şiiri... Alışık olduğumuz o asil ve “neoklasik” üsluptan ödün vermeden...

Hem dağ-ı derûn ile hem derin bir zirveden...