Oftalmolojide Cerrahi Uygulamalar, Gökhan Gürelik, 2012

Oftalmolojinin girişimsel ve cerrahi uygulama gerektiren hemen tüm konularında temel bir kılavuz.
Şekillerle desteklenerek basamakların adım adım sıralandığı bu kitap, cerrahi öğretilerle ilgili kitaplar arasında kendine müstesna bir yer bulacaktır.