Ayrıntılar Berraklaştırıcı) ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLERİ İÇİN UYARILAR Aşırı yemleme akvaryum suyunda bulanıklığa neden olur. Bu nedenle balıklara fazla yem verilmemelidir. İSTENMEYEN YAN ETKİLER Kullanım şekline uyulduğu takdirde istenmeyen yan etki görülmez. HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR Hedef olmayan türlerde kullanılmamalıdır. KULLANIMI AQUAXI CLEAR 49 litre suya 5ml damlatılır. UYGULAMA ALANLARI AQUAXI CLEAR akvaryum suyunun bulanıklığını gidermede kullanılır. Güvenlik Tavsiyeleri Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Ürün çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Ambalaj Miktarı Ve Cinsi Kuru ve serin bir yerde, direkt güneş ışığından korunarak muhafaza edilmelidir.