PIRLANTA KOLYE

PIRLANTA KOLYE

0,13 CT F SI

3,70 GRAM

14 K