Toprak katkı maddesi. Her paket 1 litredir.

PERLİT

• Toprağın havalanmasını sağlar, sıkışmasını önler.

• Kökler çürümez bitki sağlıklı olur.

• Perlit infiltrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır.

• İnorgonik olmasından dolayı yabancı ot tohumu ve hastalık taşımaz.

• Perlite ekilen tohumlar, küflenme ve mantarlanma riski daha azdır.

• Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tanponluğu ile ortam pH'ını düzelemede yardımcı olur.

• Fide köklerinde zedelenme ve kayıpları önler, köklenmede kolaylık sağlar.

• BEYBEK GÜBRE