GİZLİ İLİMLER HAZİNESI MUSTAFA İLOĞLU 2 kİTAP 8 CİLT BÜYÜK BOY

GİZLİ İLİMLER HAZİNESİ - İÇİNDEKİLER l. CİLT Önsöz syf: 5 Birinci Kısım Nasıl muvaffak olunur? syf: 9 İkinci Kısım Ebced hakkında syf: 12 Üçüncü Kısım Tayin-i evkat syf: 29 Dördüncü Kısım Devr-i daim gurrenâmesi syf: 39 Ayın hangi burçta olduğunu bulma syf: 40 Burçların ihtiva ettikleri menazil syf: 43 Yıldızların dostluk ve düşmanlıkları syf: 46 Burçların ayları, günleri ve geceleri syf: 47 Yıldızların şerefleri syf: 48 Gece ve gündüz saatlerini gösteren cetvel syf: 49 Anasırın dost ve düşmanlığı syf: 50 Beşinci Kısım Burçlar syf: 51 Burçlar ve yıldızların insanlar üzerindeki tesiri syf: 52 1. Burç: Koç burcu syf: 52 Merih yıldızının tesirinde olanların vasıfları syf: 53 2. Burç: Boğa burcu syf: 55 Zühre yıldızının mümeyyiz vasıflan syf: 56 3. Burç: İkizler burcu syf: 59 Utarit yıldızına mensup olanların ahlakı syf: 59 4. Burç: Yen geç burcu syf: 60 Ayın tesiri altında doğanların vasılları syf: 61 5. Burç: Arşları burcu syf: 63 Güneşin insanlar üzerindeki etkileri 6. Burç. Başak burcu syf: 65 7. Burç: Terazi burcu syf: 67 8. Burç: Akrep burcu syf: 68 9. Burç: Yay burcu syf: 70 Müşteri yıldızının evsafları syf: 71 10. Burç: Oğlak burcu syf: 73 Zühal yıldızının evsafları syf: 74 11. Burç: Kova burcu syf: 75 12. Burç: Balık burcu syf: 77 Arzı Tıp syf: 78 Altıncı Kısım Fizyonomi ilmi syf: 80 Saçlar syf: 81 Alın syf: 82 Kaşlar syf: 83 Göz kapaklan syf: 85 Kirpikler syf: 85 Gözler syf: 85 Kulaklar syf: 87 Burun syf: 88 Ağız syf: 89 Dudaklar syf: 89 Dişler syf: 91 Dil, ses, çene, yüz syf: 92 Beniz, yanaklar, benler syf: 93 Gülmek, sakal syf: 95 Boyun syf: 96 Omuzlar, kollar, eller syf: 97 Sivri parmaklı eller syf: 98 Meblağı parmaklar syf: 100 Mahruti eller syf: 102 Eller syf: 104 Parmaklar. syf: 105 Tırnaklar syf: 106 Zühre parmağı syf: 109 İşaret veya şehadet parmağı syf: 110 Zühal parmağı; Orta parmak syf: 110 Yüzük (Güneş) parmağı syf: 111 Serçe (Utarit) parmağı syf: 111 Avuç içi syf: 112 Zühre dağı syf: 112 Müşteri dağı syf: 113 Zühal dağı syf: 114 Güneş dağı syf: 114 Utarit dağı syf: 115 Mirrih (Merih) dağı syf: 116 Mirrih yaylası syf: 116 Kamer dağı syf: 116 Ellerimizdeki çizgiler syf: 117 Hayat çizgisi syf: 119 Baş çizgisi syf: 121 Kalp çizgisi syf: 124 Tali çizgisi syf: 126 Güneş çizgisi syf: 128 İlham, venüs, bilek çizgileri syf: 129 İnsanların Çeşitli Mizaçları Demevî mizaç syf: 130 Demevî mizaçlı kadınlar syf: 131 Savravî mizaç syf: 132 Mizac-ı lenfavî syf: 135 Mizac-ı sevdaî syf: 137 Mizac-ı asabi (mali hulyavî) syf: 139 Dokuzuncu Kısım Dua nedir? syf: 141 Bismillâhirrahmânirrahıym syf: 145 Besmelenin vefki syf: 149 Yasin suresi syf: 150 Yâ Lattyf. syf: 154 Hizbül mahfı syf: 159 Salat-ı tefriciye syf: 162 Evlenmek isteyen kızlar, dullar, bekarlar için syf: 165 Maişet (geçim) darlığı çekenler syf: 174 Kimya-ı Saadet syf: 174 İşlerinde başarılı olmak için syf: 177 Ruh ve cin davetleri syf: 178 Bir çok manevî ve ruhanî hastalığın tedavisi için syf: 179 Tahta kurularını yok etmek syf: 180 Burun kanamasını durdurmak syf: 181 Sara, ümmü sıbyan ve baygınlık için syf: 182 Ayat-ı Hıfz syf: 183 Felekül esma syf: 186 Kurandaki 19 harfli ayetlerin tesir syf: 188 Yarım tam baş ağrılarının tedavisi syf: 200 Gece uykusuzluğu için syf: 205 Düşmanlığı yok etmek syf: 206 Sıtmanın tedavisi syf: 206 Kalp, göz ve beden hastalıkları için syf: 207 Siğil ve kan çıbanlarının tedavisi syf: 208 Çalınan malı geri getirmek syf: 209 Evladı olmayanlara syf: 211 Kolay doğum yapmak için syf: 216 Nazar için syf: 218 Kısmet ve müşteri için syf: 222 Uyuyamayan, huysuzluk yapan çocuklar için syf: 224 Erkekliği bağlanmışlar için syf: 227 Sihir bozmak için syf: 228 İstihare syf: 229 Vücuttaki yaralar için syf: 229 Definenin rüyada yerini görmek syf: 230 Define olup olmadığını anlamak syf: 231 Fındık veya zeytin dalı ile define aramak syf: 232 Define yerinin keşfi syf: 234, syf: 241, syf: 242, syf: 244 Kaçanları döndürmek syf: 240 İrsali hatif syf: 241 Yürek sıkıntısı, korku hastalıkları için syf: 242 Maddî ve manevî hastalıklar için syf: 244 Nezle ve burun kanaması için syf: 246 2. CİLT Tali vakti bulma usulü syf: 249 Burçlara göre heyeti felekiyye syf: 251 Vefk ilmi syf: 251 Herhangi bir sayıdan vefk almak syf: 259 Üçlü vefk syf: 254 Vefklerde ulvi ve süfli müekiller syf: 255 Dörtlü vefk syf: 256 Beşli vefki syf: 262 Altılı vefk syf: 268 Yedili vefk syf: 269 Sekizli vefk syf: 270 Dokuzlu vefk syf: 271 Manyetizma ve Hipnotizma syf: 272 Nazar syf: 274 Süjeyi söyletmek syf: 276 Süjeyi uyandırmak syf: 276 Bazı telkin örneklen syf: 285 Remil İlmi syf: 287 Birinci Kısım Remil dökülmeden yapılması gerekenler syf: 289 Remil şekilleri, adlan, manalan syf: 293 Sa?d şekilleri syf: 299 Nahıs şekilleri syf: 299 Hanelerin kuvvetleri syf: 305 Hayat şekilleri syf: 306 Renkleri ve bazı şekilleri göstermeleri syf: 307 Zamirin şekline yarayan kaideler syf: 309 Birinci şekil: Layhan syf: 313 Müsellesatı layhan syf: 315 İkinci şekil: Kabz-ı dahil syf: 319 Müsellesatı Kabz-ı dahil syf: 320 Üçüncü şekil: Kabz-ı hariç syf: 323 Müsellesat-ı Kabz-ı hariç syf: 325 Dördüncü şekil: Cemaat syf: 328 Müsellesat-ı cemaat syf: 330 Beşinci şekil: Ferah yahut cudele syf: 333 Müsellesat-ı cudele syf: 335 Altıncı şekil: Akle syf: 337 Müsellesat-ı akle syf: 339 Yedinci şekil: Enkis syf: 342 Müsellesat-ı enkıs syf: 344 Sekizinci şekil: Hamre syf: 346 Müsellesat-ı hamre syf: 348 Dokuzuncu şekil: Beyaz syf: 350 Müsellesat-ı beyaz syf: 352 Onuncu şekil: Nusratül harice syf: 354 Müsellesat-ı nusrat-ı harice syf: 356 On birinci şekil: Nusrat-ı dahile syf: 358 Müsellesat-ı nusrat-ı dahile syf: 361 On ikinci şekil: Utebe-i harice syf: 363 Müsellesat-ı utebe-i harice syf: 365 On üçüncü şekil: Nakiyyül had syf: 367 Müsellesat-ı nakiyyül had syf: 369 On dördüncü şekil: Utebe-i dahil syf: 371 Müsellesat-ı utebe-i dahile syf: 373 On beşinci şekil: îçtima syf: 375 Müsellesat-ı içtima syf: 377 On altıncı şekil: Tarik syf: 380 Müsellesat-ı tarik syf: 382 İkinci Kısım Remil kaideleri Evlenme ve nikah olur mu? syf: 385 Huyca birleşme olur mu? syf: 386 Evlat olur mu? syf: 386 Kadın hamile mi değil mi? syf: 387 Hamile, erkek mi doğurur kız mı? syf: 387 Hamile kolay doğurur mu? syf: 389 Bu evlattan fayda olur mu? syf: 390 Define var mı? syf: 390 Define nasıl aranır? syf: 391 Hasta ve hastalık üzerine syf: 392 Sa'da ve nahıs şekilleri syf: 395 Hastanın hastalığı nedir? syf: 396 Bu iş hayırlı mı değil mi? syf: 400 Geleceğim nasıldır? syf: 400 Elime para ve mal geçer mi, çıkar mı? syf: 401 Malım gider mi gelir mi? syf: 402 Dileğim olur mu? syf: 403 İşim olur mu? Bu haber doğru mu? syf: 403 Ticaret, haber, gurbettekinin durumu? syf: 404 Gurbetteki sağ mıdır? syf: 406 Yardım alır mıyım, sevgiliye kavuşur muyum? syf: 407 Borç istenir mi? syf: 407 Güvenilir mi, hangisi daha iyi? syf: 408 Yolculukta hayır var mı? syf: 409 Rakibim varını, onunla barışabilir miyim? syf: 410 Davayı kazanabilir miyim, mahpus kurtulur mu, hırsız nerededir? syf: 411 Hırsızlıkla ilgili durumlar syf: 412 Sevgiliden haber syf: 413 Remilin ana şekilleri syf: 413 Yasin suresi syf: 414 Vakıa suresi syf: 422 Hacet namazı syf: 426 Dilek ve isteklerin olması syf: 430 Her türlü ağrı ve sızı için syf: 434 Zehirli hayvanlardan korunmak syf: 436 Yılan ve akrep için şerbet syf: 437 Parasız kalmamak syf: 437 Kız istemek için syf: 437 Mal için syf: 439 İsraf-ı imar syf: 439 Durumun iyiliğe dönüşmesi syf: 440 Kabakulak için syf: 441 Hakkını kurtarmak için syf: 441 Zalime galebe için syf: 442 Siğiller için syf: 443 Çalınan malı geri getirmek syf: 443 İçki ve kumardan soğutmak syf: 445 Felaketlerden kurtulmak için kurban kesmek syf: 447 Kan çıbanı, yara ve sivilceler için syf: 451 Kısmeti bağlı kızlar için syf: 451 Hizbül kifaye syf: 452 Berhetiyyenin tasarrufu syf: 459 İsraf-ı umumi syf: 459 Tahassun duası syf: 461 Berhetiyye ve şerhi syf: 462 İstihare syf: 475 Okumakla uyutmak usulü syf: 475 Evlilik hayatının nasıl geçeceği syf: 476 Kasemül emlakül felekiyye syf: 477 Okumakla uyutmak syf: 484 Sarfıyye syf: 485 Mendel syf: 486 Telepati ile tesir etmek syf: 489 Uzaktan insanlar üzerine tesir etmek syf: 490 Şer işler için irsali hatif syf: 491 Korkan ve yatağını kirleten çocuklar için syf: 492 Dedikoduları önlemek syf: 498 Define aramak için çatal çubuk syf: 493 Evlenmek için syf: 494 Hizbülihfa syf: 495 îspirtizma (Ruh çağırmak) syf: 499 Yâ Latıyf ism-i şerifinin tasarrufu syf: 501 Gaibi getirmek için syf: 502 Ayet el-Kürsi'nin hassalan syf: 502 Velleyl suresinin hassalan syf: 507 Haftanın her gününde okunacak esmalar syf: 507 Terhil syf: 511 Ihlas suresinin hassası syf: 511 Müşteri celbi için syf: 514 Evlenmek isteyenlere ve satış yapmak isteyenlere syf: 515 Kız isterken reddolunmamak için syf: 516 3. CİLT Allah (c.c.) syf: 521 er-Rahman (c.c.) syf: 540 er-Rahim (c.c.) syf: 543 el-Melik (c.c.) syf: 546 el-Kuddûs (c.c.) syf: 550 es-Selam (c.c.) syf: 553 el-Mü'min (c.c.) syf: 557 el-Müheymin (c.c) syf: 559 el-Aziz (c.c) syf: 560 el-Cebbar (c.c.) syf: 561 el-Mütekebbir (c.c.) syf: 564 el-Hâlık (c.c.) syf: 565 el-Bâriü (c.c.) syf: 566 el-Musavvir (c.c.) syf: 567 el-Gaffâr (c.c.) syf: 570 el-Kahhâr (c.c.) syf: 571 el-Vehhâb (c.c.) syf: 574 er-Razzâk (c.c.) syf: 575 el-Fettâh (c.c.) syf: 576 el-Alîm (c.c.) syf: 582 el-Kâbıd (cc) syf: 573 el-Bâsıt (c.c.) syf: 587 el-Hafıd (c.c.) syf: 589 er-Rafıy'u (c.c) syf: 590 el-Muızzü (c.c.) syf: 591 el-Müzillü (c.c.) syf: 592 es-Semiy?u (c.c.) syf: 593 el-Hakîmü (c.c .) syf: 595 el-Adlü (c.c.) syf: 596 el-Latiyfü (c.c) syf: 597 el-Habîru (c.c.) syf: 600 el-Halîmü (c.c.) syf: 601 el-Azıymü (c.c.) syf: 602 el-Gafuru (c.c.) syf: 603 eş-Şekûru (c.c.) syf: 604 el-Aliyyü (c.c.) syf: 605 el-Kebîru (c.c.) syf: 606 el-Hafıyzu (c.c.) syf: 607 el-Mukıytü (c.c.) syf: 608 el-Hasiybü (c.c.) syf: 609 el-Celîlü (c.c.) syf: 610 el-Kerîmü (c.c) syf: 611 er-Rakıybü (c.c.) syf: 612 el-Mücîbü (c.c.) syf: 614 el-Vâsiu (c.c.) syf: 616 el-Hakîmü (c.c) syf: 618 el-Vedûdü (c.c.) syf: 619 el-Mecîdü (c.c.) syf: 625 el-Bâısü (c.c.) syf: 627 eş-Şehîdü (c.c.) syf: 629 el-Hakku (c.c.) syf: 632 el-Vekîlü (c.c.) syf: 633 el-Kaviyyü (c.c.) syf: 664 el-Metînü (c.c.) syf: 668 el-Veliyyü (c.c.) syf: 669 el-Hamîdü (c.c.) syf: 687 el-Muhsıy (c.c.) syf: 688 el-Mübdiü (c.c.) syf: 689 el-Müıydü (c.c.) syf: 690 el-Muhyî (c.c.) syf: 691 el-Mümîtü (c.c.) syf: 693 el-Hayyü (c.c.) syf: 696 el-Kayyûmü (c.c.) syf: 697 el-Vâcidü (c.c.) syf: 697 el-Mâcidü (c.c.) syf: 700 el-Vâhıdül Ehad (c.c.) syf: 701 es-Samedü (c.c.) syf: 704 el-Kâdiru (c.c.) syf: 705 el-Muktediru (c.c.) syf: 706 el-Mukaddimü (c.c.) syf: 708 el-Muahhiru (c.c.) syf: 709 el-Evvelü (c.c.) syf: 710 cl-Âhıru (c.c.) syf: 711 ez-Zâhiru (c.c.) syf: 712 el-Bâtınü (c.c.) syf: 714 el-Vâliü (c.c.) syf: 715 el-Müteâlî (c.c.) syf: 716 el-Berru (c.c.) syf: 717 et-Tewâbü (c.c.) syf: 718 el-Müntekımü (c.c.) syf: 720 el-Afîivvü (c.c.) syf: 722 er-Raûfü (c.c.) syf: 723 Mâlikül mülk syf: 725 Zül celâli vel ikram syf: 726 el-Muksıtü (c.c.) syf: 729 el-Câmiu (c.c.) syf: 731 el-Ganiyyü (c.c.) syf: 732 el-Muğniy (c.c.) syf: 735 el-Mâniu (c.c.) syf: 737 ed-Dârru (c.c.) syf: 739 en-Nâfıu (c.c.) syf: 741 en-Nûru (c.c.) syf: 742 el-Hâdî (c.c.) syf: 744 el-Bediy'u (c.c.) syf: 746 el-Bâki (c.c.) syf: 747 el-Vârisü (c.c.) syf: 748 er-Râşidü (c.c.) syf: 749 es-Sabûru (c.c.) syf: 750 Esmaül Hüsna syf: 751 Vefk ilmi syf: 756 On birli vefkin toplanmış şekli syf: 761 Dörtlü vefklerden nümuneler syf: 765 Sara hastalığına karşı syf: 775 Sara ve benzeri ruhanî hastalıklar için syf: 779 Cinlerden gelen zararlar için syf: 781 Sara hastalığı için syf: 782 Hapisten kurtulmak için syf: 783 Zalim ve zorbanın şerrinden kurtulmak syf: 784 Erkeklik kudreti bağlanmışlar için syf: 785 Bel ağrısı için syf: 789 Sanlık hastalığı için syf: 789 Tıbbî olmayan delilikler için syf: 790 Ağzı, yüzü eğrilenler için syf: 790 Cinler tarafından çarpılan, dili tutulan, yüzü eğrilenler için syf: 791 Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin istiharesi syf: 792 Taun, veba, kolera, yara, bere vb. İçin syf: 793 Nazar için syf: 794 4. CİLT Allah (c.c.) syf: 798 Hz. Resülullah kimdir? syf: 803 Hz. Muhammed'in diğer peygamberlere üstünlüğü syf: 810 İdris Aleyhisselam'a üstünlüğü syf: 815 Nuh Aleyhisselanva üstünlüğü syf: 814 İbrahim Aleyhisselam'a üstünlüğü syf: 814 Yusuf Aleyhisselam'a üstünlüğü syf: 817 Musa Aleyhisselam'a üstünlüğü syf: 821 İsa Aleyhisselam'a üstünlüğü syf: 824 Hz. Muhammed hakında syf: 826 Salavat nedir? syf: 830 Fatihatü'l-kitab'ın esrarı syf: 841 Bismillâhirrahmânirrahıym syf: 855 Fatilıatü'l-Fıkara syf: 864 Esmaü'l-Hüsna syf: 882 Ayet el-Kürsi syf: 885 Ayet el-Kürsi davetinin iftitahı syf: 890 Ayet el-Kürsi'nin daveti syf: 891 Tahassun duası syf: 895 Yedi cin padişahının daveti syf: 897 Ayat-ı hamse-i kâfât syf: 901 Diğer bir ayat-ı hamse syf: 907 Bir felaket ve tehlike anında syf: 908 Borç ödemek için syf: 909 Fatiha'nın diğer bazı faydalan syf: 914 Fatiha'nın duası syf: 916 Herhangi bir hacet ve muradın olması syf: 922 Herhangi bir dileğin olması syf: 923 Her türlü refah, huzur ve servet için syf: 924 İhlas suresinin hassası syf: 925 Her türlü bela ve afetten kurtulmak syf: 929 İnşirah suresinin daveti syf: 930 Fekacin Mehmet'in daveti syf: 935 Seyful evliya syf: 940 Servet ve bol rızık için syf: 943 Nasr suresinin hassalan syf: 943 Akd-i lisan syf: 947 Hizbül Bahr syf: 948 Hizbül Bahr'ın mukaddemesi syf: 950 Hizbül Bahr'ın son duası syf: 960 Kaf daveti syf: 963 Mendel syf: 968 Cin taifesiyle irtibat syf: 980 Servet ve mülk için syf: 980 Ayet el-Kürsi'nin havassı syf: 982 Her türlü dert ve beladan kurtulmak için syf: 984 Telepati ile etkilemek syf: 985 Tılsım nasıl yapılır? syf: 987 Son söz syf: 991 2. KİTAP - 5. CİLT Vird-i Settâr syf: 1010 Devr-i A'lâ syf: 1025 HizbünNasr syf: 1037 Tahassun Duası syf: 1038 Diş ve baş ağrıları için syf: 1044 Sihrin iptali syf: 1044 İbtal-i Sihr syf: 1049 Galip ve mağlup aramak syf: 1055 Tefrik ve Tehlil syf: 1056 Teslît syf: 1058 Dileğin olması için syf: 1060 İlm-i Kırtasiye syf: 1060 Kulak Daveti syf: 1062 Şahsi Davet syf: 1063 İbtal-i Sihr syf: 1064 İslâh-ı Beyn syf: 1064 Celb ve Teshir syf: 1066 İlkâ-i Muhabbet syf: 1066 Yolda giden kadını etkilemek syf: 1066 Celp ve Teshir syf: 1067 Tehakküm syf: 1068 Celb-i Rızık ve Müşteri syf: 1070 Celb ve Teshir syf: 1074 Nâdî Alî syf: 1075 Te'lil-i Beyn syf: 1076 Celb-i Muhabbet syf: 1077 İslâh-ı Beyn syf: 1077 Celb-i Muhabbet syf: 1079 Kalp sıkıştırmak syf: 1080 Zinadan alıkoymak syf: 1080 Evâil-i Suver duası syf: 1082 Celb-i Muhabbet syf: 1086 Hakimin öfkesini gidermek syf: 1087 Terhil syf: 1088 Islah-ı Beyn syf: 1089 Celb ve Teshir syf: 1090 Ribât syf: 1090 Celb ve Teshir-Kulak Daveti syf: 1091 Teshir syf: 1092 Rızık ve Nafaka syf: 1093 Huysuz, kavgacı çocuk ve hayvanlar için syf: 1094 Düşmanın şerrinden korunmak syf: 1095 Hastalığın iyileşmesi için syf: 1096 Hayalet ve perilerden korunmak syf: 1098 Çalınmış bir malı geri getirmek için syf: 1101 Celb ve teshir syf: 1102 Celb-i Muhabbet syf: 1104 Definenin yerini tayin syf: 1104 Akıl hastası ve sarayı iyileştirmek syf: 1105 Celb ve Teshir syf: 1105 Tefrik syf: 1105 Çalınmış malı geri getirmek syf: 1107 Celb ve Teshir syf: 1107 Teskin-i Şehvet syf: 1108 Göz hastalığı için syf: 1109 Tefrik syf: 1110 Dört büyük cin padişahı syf: 1111 İstihare syf: 1112 Hafızayı kuvvetlendirmek için syf: 1112 Hafızayı kuvvetlendirmek için syf: 1113 İbtal-i Sihir syf: 1114 İçki ve kumara son vermek syf: 1117 Evlenmek için syf: 1118 Tefrik: syf: 1119 Bol rızık syf: 1121 Cinsi duygusu zayıf olan için syf: 1123 İlkâ-i Muhabbet syf: 1123 Celb ve teshir syf: 1124 Mazarratı için syf: 1124 Tefrik syf: 1125 Zalime karşı syf: 1129 Evlenmek isteyen kızlar syf: 1133 Akd-i Lisan syf: 1135 Sara ve havale için syf: 1140 İstihare syf: 1141 Kuvvetli bir celbiyye syf: 1383 Dehr Suresi'nin huddamı ile irtibat syf: 1385 Ya Labyf ism-i şerifinin hassalan syf: 1386 Elem Neşrah Suresinin hüddamı syf: 1387 Tefrik syf: 1391 Helak-ı Zalim syf: 1392 Evlenmek için syf: 1394 Da'vet-i Taris syf: 1395 İsraf-ı İmar syf: 1397 Tefrik ve terhil syf: 1397 Keşif ve istihare syf: 1399 Felç, cinnet, sara syf: 1400 Tefrik syf: 1402 Telbis ve istinzal syf: 1403 Akid syf: 1404 Gece uykusu uyuyamayanlara syf: 1406 Fatihatül Fukara syf: 1408 7. CİLT Yıldızlara bakarak durum tahmini syf: 1411 Ebced-i Kebir syf: 1415 Doğum tarihine göre burçlar syf: 1417 Yıldızların dostluk ve düşmanlıkları syf: 1419 Güneşin burca derecesi syf: 1420 Burçların vasıflara syf: 1422 Koç Burcu (Erkekler için) syf: 1424 Koç Burcu (Kadınlar için) syf: 1435 Boğa Burcu (Erkekler için) syf: 1446 Zühre yıldızının tesirinde doğanların vasıflan syf: 1457 Boğa Burcu (Kadınlar için) syf: 1458 İkizler Burcu (Erkekler için) syf: 1468 İkizler Burcu (Kadınlar için) syf: 1479 Yengeç Burcu (Erkekler için) syf: 1490 Ayın tesiri altında doğanların özellikleri syf: 1499 Yengeç Burcu (Kadınlar için) syf: 1501 Aslan Burcu (Erkekler için) syf: 1510 Güneşin tesirinde doğanların özellikleri syf: 1519 Aslan Burcu (Kadınlar için) syf: 1520 Başak Burcu (Erkekler için) syf: 1529 Başak Burcu (Kadınlar için) syf: 1537 Terazi Burcu (Erkekler için) syf: 1545 Terazi Burcu (Kadınlar için) syf: 1554 Akrap Burcu (Erkekler için) syf: 1563 Akrep Burcu (Kadınlar için) syf: 1571 Yay Burcu (Erkekler için) syf: 1580 Müşteri Yıldızının tesiri altındakiler syf: 1588 Yay Burcu (Kadınlar için) syf: 1589 Oğlak Burcu (Erkekler için) syf: 1598 Zühaf Yıldızının tesiri altındakiler syf: 1605 Oğlak Burcu (Kadınlar için) syf: 1606 Kova Burcu (Erkekler için) syf: 1615 Kova Burcu (Kadınlar için) syf: 1623 Balık Burcu (Erkekler için) syf: 1632 Balık Burcu (Kadınlar için) syf: 1640 Tahassun Duası syf: 1648 Suda boğulmaktan emin olmak syf: 1651 Şifa ayetleri syf: 1651 Erkeklik gücü zayıf olan syf: 1653 Sıtma için syf: 1653 Göz hastalıkları için syf: 1654 Baş, diş ve karın ağrıları için syf: 1655 Hamile kalmak için syf: 656 Evinden kaçanı geri getirmek syf: 1657 İstihare syf: 660 Sihri bozmak syf: 1661 Göz hastalığı için syf: 1663 Erkekliği bağlananı kurtarmak syf: 1665 Esma-i Kameriyyeyi Nuraniyye syf: 1666 Baş ve diş ağrılarına syf: 1669 Kurşun geçirmeyen nüsha syf: 1669 Celb-i Muhabbet syf: 1671 Sağırlık, baş ağnsı için syf: 1672 Hızır (a.s.)'ı görmek için syf: 1672 Her türlü maddi-manevi hastalık syf: 1673 Beladan korunmak syf: 1674 Karın ağnsı syf: 1674 Ceib-i Muhabbet syf: 1674 Evlenmek isteyen kızlara, hanımlara syf: 1679 Ceıb ve Teshir syf: 1681 Mal veya emlak satışı için syf: 1681 Sıtma v.b. ateşli hastalıklar syf: 1682 Daiak hastalığı için syf: 1683 8. CİLT Giriş syf: 1686 Fatihatül Kitab syf: 1688 Celb-i Muhabbet syf: 1692 Celb ve Teshir syf: 1697 Kaçmışın dönmesi için syf: 1698 Celb ve Teshir syf: 1698 Celb-i Muhabbet syf: 1699 Sıtmanın tedavisi syf: 1700 Mendel-i Zati syf: 1701 Felçten kurtulmak syf: 1704 Mendel syf: 1704 İrsai-i Hatif syf: 1705 Kolay doğum syf: 1707 İşsizlik sıkıntısına syf: 1708 Sıkıntıdan kurtuluş syf: 1708 Ağnlardan kurtulmak syf: 1709 Fakirlik, hastalık için syf: 1710 Sedef ve temre syf: 1712 Hafızayı kuvvetlendirmek syf: 1712 Ağız eğrilmesi syf: 1713 Çok servet syf: 1713 Borç ve fakirlikten kurtulmak syf: 1714 Bağlıları çözmek syf: 1715 Bağlıyı çözmek syf: 1718 Celb-i Muhabbet syf: 1718 Çocuğu olmayanlara syf: 1719 Yılancık ve gelincik ağrıları için syf: 1722 Boğmaca öksürüğü için syf: 1723 Bol kazanç syf: 1724 Dil bağlamak syf: 1725 Göz hastalığı, akd-i lisan, kaçmışı döndürmek syf: 1727 Ümmü Sıbyan syf: 1732 Çocuk düşüklerini korumak syf: 1733 Karı-koca arasını düzeltmek syf: 1733 Yokluktan kurtulmak syf: 1735 Çocuk doğurmak için syf: 1736 Kalp hastalığı ve adet zorluğu çekenlere syf: 1737 Devamlı istifra edenlere syf: 1738 Çocuk sahibi olmak için syf: 1739 Ruh hastalığı ve felç için syf: 1740 Tefrik syf: 1743 Mendel syf: 1745 Ceib ve Teshir syf: 1748 Celb-i Muhabbet syf: 750 Erkek çocuk isteyenlere syf: 1750 Terhil syf: 1751 Men-i Müskirat syf: 1752 Muhtelif ağrılar için syf: 1754 Boyun ve boğaz ağnlan için syf: 1755 Husul-ü Murad syf: 1755 Kalp, dil, kekemelik için syf: 1756 Sırt ağnlan syf: 1757 Diz ağnlan syf: 1757 İşten uzaklaştırmak syf: 1758 İçki ve zinaya engel syf: 1759 Çıban ve şişler için syf: 1761 Sütü az kadınlara syf: 1762 Çocuğu olmayanlara syf: 1763 Çocuğunu düşürenlere veya meyvesi dökülen syf: 1764 Felçliler, dalak hastalığı için syf: 1765 Çocuğu olmayanlara syf: 1766 Dileğin kabulü syf: 1767 İrsal-i Hatif syf: 1768 Te'lif-i Beyn syf: 1769 Kıskançlığın giderilmesi için syf: 1772 Göz hastalığı, yılancık ve gelincik için syf: 1773 Yanm baş ağnsı syf: 1774 İhlas Suresi ile celb ve teshir syf: 1774 Te'lif-î Beyn syf: 1775 Tefrik syf: 1777 Celb ve Teshir syf: 1779 Bağlıyı çözmek syf: 1781 Baş, diş ağnsı, celb ve teshir syf: 1783 Sıtma için syf: 1784 Göz ağrısı için syf: 1785 Define hakkında syf: 1785 Define yerini bulmak syf: 1786 Define hakkında syf: 1787 Unutulan servet syf: 1788 Define istiharesi syf: 1789 Definenin korunması syf: 1789 Definenin yeri syf: 1790 Dileğin olması syf: 1791 Miftahul Esrar syf: 1793 Geçimsizliğin giderilmesi syf: 1794 Aynlmış eşler için syf: 1797 Mendel syf: 1797 Nüzul, felç syf: 1799 Felç, kanser, ruh hastalığı syf: 1800 Esma-i Hüsna syf: 1802 Alkolikler için syf: 1803 Sıtma için syf: 1804 Evlenmek isteyenler için syf: 1804 Ribat syf: 1805 Durmayan Regl syf: 1806 Kaçan kadınlar için syf: 1807 Celb ve Teshir syf: 1808 Ribat syf: 1809 İrsal-i Hatif syf: 1810 Celb ve Muhabbet syf: 1811 Tedavisi zor hastalıklara syf: 1812 Göz ağnsı için syf: 1812 İhlasla celbiyye syf: 1815 Celb-i Muhabbet syf: 1816 Bir mahallin tahliyesi syf: 1816 Celb ve Teshir syf: 1817 Nari Harflerle yapılan celb syf: 1820